เกี่ยวกับเรา

aa4

เพราะเป็นของแปลกสำหรับนักท่องเที่ยว สุดท้ายเป็นความคิดเห็นของกลุ่มคนทั่วไป ที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย กับการเปิดหวยรายวันให้ถูกต้องคามกฎหมาย แม้ทุกฝ่ายจะพากันมองว่าหวยรายวันเป็นอบายมุขชนิดหนึ่ง สำหรับกลุ่มที่สนับสนุนเห็นว่าถึงไม่มีการเปิดอย่างถูกต้องก็มีการแอบเล่นอยู่แล้ว เพราะไม่ค่อยสนใจเรื่องเรียน